Prosty przewodnik nadawania uprawnień w Google Moja Firma

nadawanie uprawnień Google Moja Firma

Google Moja Firma pozwala administrować założonymi wizytówkami firm.

Wizytówkę w wyszukiwarce możecie zauważyć po prawej stronie wyników wyszukiwania oraz w zakładce Mapy.  

W ramach konta Google Moja Firma wizytówką może administrować kilka osób, np. przedsiębiorca i agencja marketingowa. Właściciel wizytówki musi jednak dodatkowe osoby zaprosić i nadać im wybrany stopień uprawnień. Poniżej, krok po kroku, opisujemy jak dodać nowego użytkownika do profilu w Google Moja Firma.

nadawania uprawnień w Google Moja Firma etapy

Rodzaj użytkowników i stopień ich uprawnień

Panel Google Moja Firma umożliwia dodanie trzech rodzajów użytkowników, których różni stopień uprawnień (czyli to, co dana osoba może zrobić na profilu wizytówki).

Właściciel: wizytówka może mieć wielu właścicieli, jednak główny jest tylko jeden. Wlaściciel główny nie może zostać usunięty z dostępów do GMF, do póki nie zostaną przeniesione jego uprawnienia na innego użytkownika. Jest to najwyższy stopień uprawnień. 

Menedżer: uprawnienia menedżerów są takie same jak właścicieli. Nie mogą oni jednak usunąć wizytówki i nie mogą zarządzać dostępami do wizytówki i nadawać uprawnień.

Menedżer ds. komunikacji: może publikować wpisy i odpowiadać na opinie. Nie ma możliwości edytowania informacji o firmie, organizowania Hangoutów na żywo i zarządzania filmami w YouTube.

Po pełną listę uprawnień użytkowników zawsze możecie sięgnąć do Google Support.

Jak nadać nowemu użytkownikowi dostęp do Google Moja Firma na komputerze?

  1. Zaloguj się do swojego konta Google Moja Firma.
  2. Jeżeli posiadasz kilka wizytówek, po zalogowaniu, powinna się wyświetlić pełna lista Twoich lokalizacji.nadawania uprawnień w Google Moja Firma punkt 2
  3. Wybierz wizytówkę, do której chcesz nadać dostępy i kliknij na jej nazwę. Po tym kroku pojawi się panel główny do zarządzania daną wizytówką.
  4. W panelu po lewej stronie pod nazwą lokalizacji odnajdź i kliknij w zakładkę Użytkownicy.nadawania uprawnień w Google Moja Firma punkt 4
  5. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym zobaczysz aktualną listę użytkowników. Jeśli po raz pierwszy będziesz nadawać uprawnienia, to na liście powinien znajdować się tylko jeden administrator – właściciel główny. Kliknij w prawy góry róg, w ikonę Zaproś nowych użytkowników.nadawania uprawnień w Google Moja Firma punkt 5
  6. Następnie wpisz adres e-mail osoby, której chcesz nadać uprawnienia i wybierz rodzaj użytkownika. Kliknięcie Zaproś spowoduje wysłanie maila do nowego użytkownika wizytówki. Po akceptacji zaproszenia nowy administrator będzie mógł działać w wybranym zakresie na profilu Google Moja Firma.nadawania uprawnień w Google Moja Firma punkt 6

Jakie uprawnienia nadać agencji?

Najwyższy stopień uprawnień powinien pozostać u przedsiębiorcy bądź przedstawiciela firmy. Najlepszym typem uprawnienia dla zewnętrznej agencji będzie stopień menedżera. Dzięki temu agencja może sprawnie zarządzać wizytówką bez obawy, że zostanie ona usunięta bądź dostęp do niej uzyska niepowołana osoba.

Chcesz rozwinąć swój Profil Firmy w Google? Napisz do nas!

×