Polityka Prywatności

Firma Greenfields Sienkiewicz Sp. k., właściciel serwisu green-fields.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenfields Sienkiewicz Sp. k., z siedzibą przy ul. Ślężnej 148 53-111 Wrocław; NIP: 899 274 26 47; Regon: 022125374; KRS: 0000994905. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Przemysław Sienkiewicz. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: iod@green-fields.pl.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis green-fields.pl umożliwiamy kontakt poprzez formularz kontaktowy, chat online lub brief, przetwarzamy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres strony www, numer telefonu, informacje o firmie, treść zapytania. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przedstawienie naszej oferty, odpowiedź na pytanie i inne. W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż powyżej (telefonicznie, mailowo itd.), również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
 • Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Google Optimize (administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Google Tag Manager (administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 • Microsoft Clarity (administrator cookies: Microsoft Co. z siedzibą w USA),
 • Leadfeeder (administrator cookies: Leadfeeder z siedzibą w Helsinkach, Finlandia).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej:

 • Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google Ads, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookies do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.
 • Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem.
 • Jako administrator fanpage pod adresem https://www.facebook.com/greenfields.agencja.interaktywna/ mamy dostęp do anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających tę stronę za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej nam przez Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Dane te są przez nas wykorzystywane do demograficznego, geograficznego i behawioralnego kierowania kampanii reklamowych na Facebooku. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/
 • Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Google Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

 • W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą Państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy, instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics.

Przekazywanie danych osobowych

 •  Dostawcy usług

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu oraz obsłudze zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługi hostingowe na zasadzie powierzenia, kurierskie, pocztowe, prawne i windykacyjne oraz bankowe. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych.

 • Organy Państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty lub odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Mogą Państwo usunąć swoje dane w każdym momencie.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: iod@green-fields.pl

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Greenfields Sienkiewicz Sp. k. narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji usługi, prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia, aby urządzenia, systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych były należycie zabezpieczone.

×