zapytanie ofertowe greenfields 980x146 1

W związku z realizacją przez Greenfields Sp. z.o.o. projektu pt.: „Rozwój firmy Greenfields Sp. z.o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu- oprogramowanie służące do zarządzania dużą ilością profili Google Moja Firma (GMB)” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

 

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem.

×