Proces Street View vs. małżeństwo

Od kwietnia 2008r. Toczy się przeciwko Google, jako właścicielowi Street View, proces. Jak wiemy Street View to obrazy ulic nagrane przez ludzi jadących ulicą. Po odpowiedniej przeróbce są udostępniane w internecie w programie Street View. Pewne amerykańskie małżeństwo wytoczyło zarzut bezprawnego wykorzystania wizerunku ich domu. Firma jednak odparła wszelkie zarzuty, wyjaśniając iż w dobie dzisiejszego postępu technologicznego „całkowitej prywatności” dzisiaj już niema. Dom jaki jest widzi każdy, kto obok niego przechodzi i nie jest to traktowane jako naruszenie prywatności.

Uparte małżeństwo zażądało wypłaty odszkodowania w wysokości ponad 25 tys. Dolarów za cierpienie psychiczne jakie przysporzyło im nagranie. Żądanie przypomina próbę wyłudzenia, gdyż para ani razu nie zażądała usunięcia obrazu domu. Badania w sprawie szkody małżeństwa ujawniły wizerunek ich domu, który gości w internecie zanim Google dokonało nagrań dla Street View.

×