Jak dostosowanie strony dla osób z niepełnosprawnościami wpływa na pozycje w Google i konwersje (standardy WCAG)

dostosowanie strony do osób z niepełnosprawnościami

Tworzenie stron internetowych czy aplikacji mobilnych jest względnie intuicyjne, gdy mamy już trochę doświadczenia z Word Press-em i korzystamy z gotowych szablonów. Jednak gotowe rozwiązania w żaden sposób nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, by dla nich strona, była intuicyjna i wygodna w użyciu. Na tę chwilę tylko niektóre podmioty prawnie takie jak np. strony rządowe są zobowiązane do przestrzegania standardów WCAG 2.1. Projektowanie strony internetowej lub aplikacji łatwej w nawigowaniu i odbiorze leży w interesie każdego biznesu, który chce sprzedawać więcej i efektywniej.

W tym artykule dowiesz się czym są wspomniane standardy WCAG oraz jak dostosowanie do nich swojej strony (zwłaszcza eCommerce) może wpłynąć na widoczność platformy w przeglądarce Google oraz na wzrost konwersji. 

 

Co to WCAG 2.1 i do jakich standardów się odnosi?

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines to zbiór wytycznych w tworzeniu treści cyfrowych takich jak strony internetowe i aplikacje mobilne. Ich celem jest ułatwienie korzystania z tego typu zasobów osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami poznawczymi. Dzięki wprowadzeniu tych dobrych praktyk (np. na swoją stronę internetową) nie wykluczysz żadnego użytkownika. Pamiętaj, że obecnie nie jest to wymagane na każdej witrynie, ale to może się zmienić w niedalekiej przyszłość - dlatego tym bardziej warto zagłębić się w temat WCAG już teraz i być pionierem w swojej branży pod względem dostępności platformy dla każdego użytkownika. 

Wytyczne i zalecenia dla WCAG pierwszy raz sformułowano w 1999 roku z inicjatywy organizacji W3C (World Wide Web Consortium). Od tego czasu, wraz z rozwojem technologii, powstawało wiele kolejnych wersji dokumentu. W poniższym artykule odwołujemy się do wariantu WCAG 2.1. Opiera się on na 4 głównych zasadach, które nawiązują do dobrych praktyk w pozycjonowaniu i UX. 

 

Chcesz poprawić konwersję na swojej stronie? Zacznij od Audytu SXO.

 

Percepcja (Postrzegalność)

Jedną z podstawowych praktyk jest dostosowanie platformy pod kątem percepcji. Strona lub aplikacja powinna być możliwa do obsłużenia przez użytkowników za pomocą różnych zmysłów. Dlatego ważne jest, by treści audio i wideo posiadały napisy i transkrypcje. Przykładem dobrych rozwiązań są także teksty alternatywne zdjęć, grafik czy elementów nawigacyjnych. Liczy się także logiczna struktura treści, odpowiedni (wyraźny) kontrast między sąsiadującymi kolorami oraz odpowiednie elementy wyróżniające poszczególne fragmenty strony (nie tylko kolor, ale również czytelność fontów i ich wielkość). 

Funkcjonalność

Nawigowanie na stronie czy w aplikacji może odbywać się na wiele sposobów - na przykład klawiaturą lub myszką. Dlatego powinniśmy zapewnić użytkownikowi możliwość wygodnego poruszania się po stronie lub aplikacji zarówno w jeden, jak i drugi sposób. Funkcjonalna strona posiada również jednoznaczne nagłówki stron, zrozumiałe przekierowania, mówiące dokładnie, dokąd poprowadzą oraz czytelne etykiety w polach formularzy. 

Zrozumiałość

Zrozumiałość treści znajdujących się na stronie jest niezwykle istotna. Warto mieć to na uwadze np. podczas tworzenia komunikatów i pop-upów pojawiających się na stronie. Powinniśmy stosować prosty język bez żargonów oraz redukować lub wyjaśniać niezrozumiałe wyrażenia, skróty i akronimy. Ważna jest także spójność elementów strony w obrębie całego serwisu, dotyczy to zarówno sfery wizualne, jak i sposobu działania np. wszelkie przyciski sygnalizujące zamknięcie danej strony powinny być oznaczone jako (zazwyczaj czerwony) znak “X” w prawym górnym rogu, ponieważ jest to zrozumiałe i jednoznaczne dla użytkownika. 

Solidność (Rzetelność lub Kompatybilność)

To zalecenie obejmuje kwestie integracji strony www lub aplikacji z programami, z których korzysta użytkownik jak np. dostosowanie platformy do właściwej przeglądarki czy systemu operacyjnego urządzenia. Spełnienie zasady kompatybilności istotnie wpływa na to, czy dana osoba zostanie na tej stronie i dokona na niej wybranej akcji. 

 

Na czym polega standard WCAG 2.1 i kto jest do niego zobowiązany?

Prawo unijne zobowiązało Polskę do aktualizacji przepisów, które regulują zasady dostępności. W ustawie określono kto i w jakim zakresie jest zobowiązany do spełnienia  zasady dostępności i co grozi za zaniedbanie tego obszaru. 

Kto musi spełnić standardy WCAG 2.1?

Poniżej zostały wypunktowane podmioty i organizacje, które aktualnie muszą spełniać omówione wcześniej warunki. Tak jak wspominaliśmy, w przyszłości jest możliwe, że lista ta zostanie poszerzona lub nawet wytyczne te będą dotyczyć każdej aplikacji i strony www. 

Jednak obecnie są to tylko:

  • Podmioty publiczne (w tym jednostki finansowane ze środków publicznych w ponad 50%).
  • Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Jakie elementy strony lub aplikacji muszą spełniać zasady dostępności?

Jest kilka newralgicznych miejsc na stronie, na których szczególnie trzeba się skupić, by były one odpowiednio dostosowane. Są to przede wszystkim:

  • dane kontaktowe oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • elementy strony służące do kontaktu (np. formularze, tłumacz języka migowego online),
  • elementy nawigacji na stronie,
  • deklaracja dostępności,
  • informacje dotyczące sytuacji kryzysowej,
  • dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad WCAG 2.1?

Ustawa przewiduje kary finansowe do 10 tys. zł za łamanie zasad i niestosowanie się do zaleceń. Pierwsze kontrole pod tym kątem zaczęły być przeprowadzane już w 2022 roku. Wdrożenie zasad dostępności będzie egzekwowane stopniowo.

 

Czy istnieją certyfikaty WCAG 2.1?

Jeśli jesteś jedną ze wspomnianych grup, które obecnie już teraz muszą wprowadzić zalecenia WCAG to pewnie, by uniknąć wysokiej kary, chciałbyś mieć zweryfikowaną i potwierdzoną zgodność z wymienionymi standardami. Więc odpowiadając na pytanie, czy istnieją certyfikaty WCAG, odpowiedź brzmi tak. Istnieją firmy, które przeprowadzają audyty stron pod kątem standardów dostępności. Nie ma jednak jednego oficjalnego wzoru certyfikatu. Jest to spowodowane tym, że technologia zmienia się bardzo szybko, a zalecenia te są ciągle aktualizowane wraz z jej rozwojem.

Każdy podmiot zobowiązany do przestrzegania zasad WCAG 2.1 musi na swojej stronie lub w aplikacji zamieścić “deklarację dostępności”. Należy to zrobić do końca marca każdego roku lub za każdym razem, gdy wprowadzono większe zmiany w serwisie lub aplikacji.

Jak widzisz, obecne przepisy obowiązują jedynie małą grupę podmiotów. Po co zatem wdrażać zasady WCAG 2.1 w sklepie internetowym lub na stronie internetowej, jeśli nie grozi Ci kara finansowa?

 

3 powody, dla których warto tworzyć strony i aplikacje zgodne z WCAG 2.1

Użytkownik jest tak samo ważny, jak korzyści biznesowe - jedno bez drugiego nie zadziała. Oto dlaczego koniecznie musisz się zastanowić nad wdrożeniem dobrych praktyk WCAG w swoim serwisie:

Po pierwsze: Strony o logicznej strukturze, zrozumiałych i prawidłowo działających elementach interfejsu konwertują znacznie lepiej. 

Wyobraź sobie, że Twoja oferta lub kluczowy przycisk Call-To-Action nie są odpowiednio wyeksponowane pod względem kolorów, kontrastu czy wielkości. W takim przypadku użytkownik nie wie, co ma dalej zrobić, albo jak wysłać formularz, który de facto generuje Ci zyski. Może to być również tzw. „miss-click” jest to zjawisko, które utrudnia trafienie tam, gdzie dana osoba chce ze względu na to, że jest on zbyt mały lub nie działa poprawnie, tzn. nie przenosi użytkownika tam, gdzie jest on dedykowany lub po prostu nie działa. Odbiorca jest wtedy sfrustrowany, bo nie może wykonać podstawowej czynności na stronie, a Ty tracisz setki potencjalnych klientów.

Po drugie: Wiele powszechnych problemów zdrowotnych może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Daltonizm, słaby wzrok czy problemy wynikające z wieku mogą dotyczyć każdego z nas. Jeśli hierarchia elementów na stronie jest nielogiczna, komunikaty w przyciskach lub polecenia niejasne, albo kontrasty i font zbyt małe, utrudnia to korzystanie ze strony.

Zaniedbując te kwestie, wykluczasz część potencjalnych klientów i zwiększasz współczynnik odrzuceń. W najlepszym przypadku po wielu próbach użytkownik zrealizuje swój cel, ale zrazisz go do swojej marki, co realnie przenosi się na Twoje zarobki 

Po trzecie: Tworząc stronę zgodną z WCAG 2.1 poprawiasz SEO i pozycję w wyszukiwarce.

Jeśli Twoja strona ładuje się zbyt długo, a treści na stronie są niskiej jakości i mało zrozumiałe, użytkownik nie będzie wiedział, jak poruszać się po sklepie/stronie internetowej.   Logiczne nagłówki podstron, odpowiednia struktura serwisu, szybkość ładowania strony i inne zasady wpisane w WCAG 2.1 pozytywnie wpływają na pozycjonowanie. 

 

Podsumowanie: Dlaczego opłaca się już teraz wprowadzić wytyczne WCAG?

Standardy dostępności opracowywane z myślą o użytkownikach z niepełnosprawnościami, ale mają one znacznie szersze zastosowanie. Wdrażając rozwiązania zaczerpnięte z WCAG 2.1 przede wszystkim zwiększysz dostępność strony, poprawisz doświadczenia użytkowników i zwiększysz konwersję. Krótko mówiąc, ułatwisz szerszemu gronu potencjalnych klientów zrealizować cel, w jakim trafili właśnie do Ciebie, a co najważniejsze, sprawisz, że chętniej będą wracali. 

Bądź pionierem i wyprzedź konkurencję wdrażając już teraz zalecenia WCAG, a zyskasz nie tylko dodatkowy ruch na stronie, ale również Google spojrzy na Ciebie i Twój serwis przychylniejszym okiem.

 

Skontaktuj się z nami

 

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

×