Sente

Nazwa firmy: Sente
Strona WWW:  sente.pl
Branża:
Opis: Sente to stworzona w 2000 roku przez pasjonatów najnowszych technologii firma IT, projektująca i wdrażająca zaawansowane rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), magazynem (WMS) i planowaniem produkcji (CRP). Współpracuje z klientami z wielu branż, m.in. e-commerce, retail, dystrybucyjnej i produkcyjnej. Sente rozwija platformę Teneum, która gromadzi w jednym narzędziu wszystkie procesy biznesowe funkcjonujące w danej firmie.
70
%
wzrostu liczby użytkowników
57
%
wzrostu liczby sesji

Opis naszego Klienta

Sente to stworzona w 2000 roku przez pasjonatów najnowszych technologii firma IT, projektująca i wdrażająca zaawansowane rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), magazynem (WMS) i planowaniem produkcji (CRP). Współpracuje z klientami z wielu branż, m.in. e-commerce, retail, dystrybucyjnej i produkcyjnej. Sente rozwija platformę Teneum, która gromadzi w jednym narzędziu wszystkie procesy biznesowe funkcjonujące w danej firmie.

Cel naszych działań

Celem prowadzonych przez nas działań pozycjonujących był wzrost widoczności serwisu sente.pl w organicznych wynikach wyszukiwania, a także wzrost ruchu na stronie internetowej klienta i konwersji pochodzących z ruchu organicznego.

Metodyka pracy z nami

Szczegółowe działania

Na początku wspólnie z klientem określiliśmy szczegółowo jego potrzeby. Ustaliliśmy także cele naszych działań i mikrokonwersje — kluczowe z punktu widzenia klienta.

Współpracę z tym klientem rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku. Podjęte przez nas działania, dążące do realizacji założonych celów mieściły się w 2 obszarach:

  • optymalizacja strony internetowej
  • opracowanie nowych treści na stronę.

Na początku skupiliśmy się na optymalizacji witryny i istniejących na niej treści tak, aby lepiej się pozycjonowały. Zaproponowaliśmy modyfikację struktury strony internetowej i jej rozbudowę. Prowadziliśmy także działania analityczne i wdrożyliśmy rozwiązania, poprawiające UX design strony. Przeprowadziliśmy również analizę i dobór fraz kluczowych wyszukiwanych przez potencjalnych klientów firmy oraz przygotowaliśmy wytyczne dla nowych treści na stronę internetową — przyjaznych zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Były to m.in. opisy oferowanych przez Sente usług czy teksty blogowe.

Sposób raportowania

Aby zapewnić Klientowi możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych przez Greenfields działań, przygotowywaliśmy co miesiąc raporty uwzględniające realizowane przez nas zadania. W raporcie prezentowaliśmy również najważniejsze parametry, jak np. ruch organiczny czy widoczność strony. Odbywaliśmy także regularne spotkania z Klientem (kwartalne, półroczne), na których omawialiśmy bieżące działania i planowaliśmy kolejne.

Osiągnięte efekty

70% wzrostu liczby użytkowników

57% wzrostu liczby sesji


Analizując rok do roku wskaźniki, związane z podejmowanymi przez nas działaniami, odnotowaliśmy m.in. wzrost ruchu organicznego. W czerwcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem 2020 r. był to wzrost o 50%. Ponieważ, ze względu na panującą pandemię, rok 2020 był rokiem specyficznym, porównaliśmy także wyniki w czerwcu 2021 r. z tymi w czerwcu 2019 r. W tym przypadku liczba sesji wzrosła o 57%, a liczba użytkowników o 70%. W innych okresach (kwiecień, maj) wzrost mierzony rok do roku był na podobnym poziomie.

Z kolei analiza danych w Google Search Console wskazuje w czerwcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrost liczby kliknięć o 50%. W tym samym czasie nastąpił także wzrost średniej pozycji fraz w wyszukiwarce Google o 4 miejsca.

×